top of page

 دورات معتمدة في تقنية المعلومات

4000 $

دبي

4000 $

دبي

4000 $

أبوظبي

4000 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2024

من 10/11/2024

أخصائي معتمد لحوكمة تقنية المعلومات
CGEIT

4000 $

دبي

4000 $

دبي

4000 $

أبوظبي

4000 $

دبي

إلى 08/02/2024

إلى 02/05/2024

إلى 08/08/2024

إلى 07/11/2024

من 04/02/2024

من 28/04/2024

من 04/08/2024

من 03/11/2024

مدير أمن معلومات معتمد
CISM

4000 $

دبي

4000 $

دبي

4000 $

أبوظبي

4000 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2024

من 10/11/2024

أخصائي إدارة مخاطر وضوابط أمن المعلومات
CRISC

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 22/02/2024

إلى 16/05/2024

إلى 22/08/2023

إلى 21/11/2024

من 18/02/2024

من 12/05/2024

من 18/08/2024

من 17/11/2024

مدقق معتمد على أنظمة
المعلومات - CISA 

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 29/02/2024

إلى 23/05/2024

إلى 29/08/2024

إلى 28/11/2024

من 25/02/2024

من 19/05/2024

من 25/08/2024

من 24/11/2024

مهندس معتمد لحلول خصوصية البيانات
CDPSE

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 07/03/2024

إلى 06/06/2024

إلى 05/09/2024

إلى 05/12/2024

من 03/03/2024

من 02/06/2024

من 01/09/2024

من 01/12/2024

ممارس معتمد للأمن السيبراني
CSX-P

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 14/03/2024

إلى 13/06/2024

إلى 12/09/2024

إلى 12/12/2023

من 10/03/2024

من 09/06/2024

من 08/09/2024

من 08/12/2024

مساعد معتمد في تكنولوجيا المعلومات
ITCA

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

أخصائي معتمد في التكنولوجيا الناشئة
CET

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 28/03/2024

إلى 27/06/2024

إلى 26/09/2024

إلى 26/12/2024

من 24/03/2024

من 23/06/2024

من 22/09/2024

من 22/12/2024

شهادة أساسيات إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات
ITRFC

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة في أساسيات التدقيق على أنظمة المعلومات 
ITAFC

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 25/01/2024

إلى 25/04/2024

إلى 25/07/2024

إلى 24/10/2024

من 21/01/2024

من 21/04/2024

من 21/07/2024

من 20/10/2024

شهادة في التدقيق على الأمن السيبراني
CAC

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة في التدقيق على السحابة المعلوماتية
CCAK

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2023

من 10/11/2024

شهادة في أساسيات حوكمة أنظمة المعلومات باستخدام 
COBIT

4000 $

دبي

4000 $

دبي

4000 $

أبوظبي

4000 $

دبي

إلى 08/02/2024

إلى 02/05/2024

إلى 08/08/2024

إلى 07/11/2024

من 04/02/2024

من 28/04/2024

من 04/08/2024

من 03/11/2024

شهادة في أساسيات الحوسبة

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2024

من 10/11/2024

شهادة في أساسيات الشبكات والبنية التحتية

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 22/02/2024

إلى 16/05/2024

إلى 22/08/2024

إلى 21/11/2024

من 18/02/2024

من 12/05/2024

من 18/08/2024

من 17/11/2024

شهادة في أساسيات الأمن السيبراني

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 29/02/2024

إلى 23/05/2024

إلى 29/08/2024

إلى 28/11/2024

من 25/02/2024

من 19/05/2024

من 25/08/2024

من 24/11/2024

شهادة في أساسيات تطوير البرمجيات

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 07/03/2023

إلى 06/06/2024

إلى 05/09/2024

إلى 05/12/2024

من 03/03/2024

من 02/06/2024

من 01/09/2024

من 01/12/2024

شهادة في أساسيات علوم البيانات

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 14/03/2024

إلى 13/06/2024

إلى 12/09/2024

إلى 12/12/2024

من 10/03/2024

من 09/06/2024

من 08/09/2024

من 08/12/2024

شهادة في أساسيات السحابة المعلوماتية

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة في أساسيات الـ
Blockchain 

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 28/03/2024

إلى 27/06/2024

إلى 26/09/2024

إلى 26/12/2024

من 24/03/2024

من 23/06/2024

من 22/09/2024

من 22/12/2024

شهادة في أساسيات إنترنت الأشياء

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة أساسيات الذكاء الاصطناعي

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 25/01/2024

إلى 25/04/2024

إلى 25/07/2024

إلى 24/10/2024

من 21/01/2024

من 21/04/2024

من 21/07/2024

من 20/10/2024

شهادة في أساسيات الأيزو في إدارة أنظمة المعلومات 
ISO 20000

 دورات ( إدارة - وجودة - وتخطيط - وحوكمة ) أنظمة المعلومات

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2024

من 10/11/2024

شهادة الأيزو في إستمرارية العمل - أيزو 22301

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

IT Problem Management

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 15/02/2024

إلى 09/05/2024

إلى 15/08/2024

إلى 14/11/2024

من 11/02/2024

من 05/05/2024

من 11/08/2024

من 10/11/2024

شهادة الأيزو في حوكمة أمن المعلومات- أيزو 27014

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 22/02/2024

إلى 16/05/2024

إلى 22/08/2024

إلى 21/11/2024

من 18/02/2024

من 12/05/2024

من 18/08/2024

من 17/11/2024

إدارة مشاريع تقنية المعلومات

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 29/02/2024

إلى 23/05/2024

إلى 29/08/2024

إلى 28/11/2024

من 25/02/2024

من 19/05/2024

من 25/08/2024

من 24/11/2024

شهادة الأيزو في التعافي بعد الكارثة - أيزو 24762

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 07/03/2024

إلى 06/06/2024

إلى 05/09/2024

إلى 05/12/2024

من 03/03/2024

من 02/06/2024

من 01/09/2024

من 01/12/2024

حوكمة أنظمة المعلومات باستخدام المعيار أيتيل -ITIL

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 14/03/2024

إلى 13/06/2024

إلى 12/09/2024

إلى 12/12/2024

من 10/03/2024

من 09/06/2024

من 08/09/2024

من 08/12/2024

تطبيق حوكمة أنظمة المعلومات باستخدام كوبيت

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة الأيزو في أمن المعلومات - أيزو 27001

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 28/03/2024

إلى 27/06/2024

إلى 26/09/2024

إلى 26/12/2024

من 24/03/2024

من 23/06/2024

من 22/09/2024

من 22/12/2024

شهادة الأيزو في إدارة مخاطر المعلومات - أيزو 27005

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 21/03/2024

إلى 20/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 17/03/2024

من 16/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

شهادة الأيزو في حوكمة أنظمة المعلومات - أيزو 38500

3000 $

دبي

3000 $

دبي

3000 $

أبوظبي

3000 $

دبي

إلى 25/01/2024

إلى 25/04/2024

إلى 25/07/2024

إلى 24/10/2024

من 21/01/2024

من 21/04/2024

من 21/07/2024

من 20/10/2024

شهادة الأيزو في إدارة أنظمة المعلومات - أيزو 20000

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 14/03/2024

إلى 18/07/2024

إلى 24/10/2024

إلى 26/12/2024

من 10/03/2024

من 14/07/2024

من 20/10/2024

من 22/12/2024

اتفاقيات مستوى الخدمة

SLA

من التطوير إلى التقييم 

3500 $

دبي

3500 $

دبي

3500 $

أبوظبي

3500 $

دبي

إلى 14/03/2024

إلى 30/06/2024

إلى 19/09/2024

إلى 19/12/2024

من 10/03/2024

من 26/06/2024

من 15/09/2024

من 15/12/2024

تنمية مهارات القائمين على إدارة وتنفيذ اتفاقيات مستوى الخدمة

SLA

bottom of page